Effectief zeecontainers ontvochtigen

Het probleem: Condenswater in de container

De oplossing tegen vochtschade in uw container

Met behulp van onze speciale droogmiddelen wordt de luchtvochtigheid in de container verlaagd, zodat de vorming van containerzweet en de daarmee gepaard gaande vochtschade effectief kan worden voorkomen.

Waarom condenswater in de container optreedt

Tijdens het vervoer en de opslag doen zich in vrachtcontainers aanzienlijke temperatuurschommelingen voor. Niet alleen in havens en spoorwegstations die in verschillende klimaatzones liggen, maar zelfs tijdens de opslag in de container op een vaste plaats kunnen temperatuurverschillen van tientallen graden Celsius optreden tussen dag en nacht. Doordat warme of hete lucht veel meer vocht kan opnemen dan koude lucht, leiden temperatuurdalingen in luchtdicht afgesloten vrachtcontainers tot de vorming van condenswater en daarmee tot verschijnselen als: containerzweet, containerregen en ladingzweet.

Vocht in de container? Geen schijn van kans!

Laat u nu telefonisch adviseren (in het Duits of Engels)!

Wat is wat? Containerregen, containerzweet, ladingzweet

Condensatiewater in de container kan zich op verschillende manieren manifesteren. Experts op het gebied van laadruimtemeteorologie maken daarbij gebruik van de begrippen: “containerzweet”, “containerregen” en “ladingzweet".

containerregen
Wat is container­regen?

Bij de zogenoemde containerregen gaat het om gecondenseerd water dat zich aan de binnenzijde van de container vormt. Het water dat zich daar ophoopt, concentreert zich door oppervlaktespanning tot steeds grotere druppels, die vervolgens door hun gewicht naar beneden vallen. De op deze wijze ontstane “containerregen” valt vervolgens direct op de lading.

containerzweet
Wat is container­zweet?

Containerzweet door dalende buitentemperaturen treedt meestal op aan de onderkant van het plafond van de container. Dit effect wordt teweeg gebracht wanneer de containerwand sterk afkoelt tijdens het transport in koudere gebieden of bij nachtelijke temperatuurdalingen. Het vocht wordt daardoor uit de beduidend warmere lucht in de container getrokken en verzamelt zich in de container.

ladingzweet
Wat is lading­zweet?

Zogenoemd ladingzweet vormt zich tijdens het transport vanuit een koudere naar een warmere omgeving. Bijvoorbeeld wanneer een zeecontainer, nadat deze ‘s nachts is afgekoeld, door zonnestraling opwarmt. Wanneer de lucht in de container sneller warm wordt dan de lading, condenseert het vocht uit de lucht op de buitenkant van de vracht, de verpakkingen en de verpakkingshulpmiddelen.

Mogelijke transportschade als gevolg van condensatiewater in de container

Condenswater in de container kan veel verschillende vormen van vochtschade tot gevolg hebben. Zowel container- als ladingzweet kunnen leiden tot corrosie en roest aan de vracht. Ook kan dit leiden tot schimmel aan de waren of de verpakking, doorweekt karton en loslatende etiketten.

Corrosie / roest aan de vracht

Wanneer zich in de container condenswater vormt, gaat dit in het bijzonder voor vrachtgoed van staal gepaard met een groot risico op corrosie. Dat geldt zowel voor materiaal dat is bestemd voor verdere industriële verwerking als voor kant-en-klare eindproducten. Om te voorkomen dat vracht tijdens de zeereis ten prooi valt aan roest en mogelijk zelfs kapot gaat, moet het condensatiewater effectief en veilig worden gebonden.

corrosie veroorzaakt door containerzweet
Containerzweet leidt tot roest op stalen transportgoederen.

Schimmel op verpakkingen en waren

In het bijzonder in de levensmiddelenindustrie is het van groot belang om schimmelvorming tijdens het transport te voorkomen. Wanneer in de container echter geen effectieve tegenmaatregelen worden genomen, ontstaat er door het ontstane ladingzweet of condensatiewater in de container al snel een klimaat waarin schimmel zich op verpakkingen en waren kan vormen. Deze kan zich snel uitbreiden.

schimmelvorming door condensatie in de container
Condensatie in de container bevordert de vorming van schimmel op verpakkingen en goederen.

Vochtschade aan verpakkingen

Zelfs wanneer de lading niet kan roesten en relatief ongevoelig is voor schimmel, kan deze door condenswater in de container zwaar worden beschadigd en zelfs onbruikbaar worden. Door condenserend vocht vanuit de omgevingslucht of containerregen die van het plafond van de container afvalt, kunnen kartonnen verpakkingen op zee volledig doorweekt raken en kunnen etiketten gaan loslaten.

verzachte verpakking door containerzweet
Condenswater in de container veroorzaakt vochtschade aan verpakkingen.

Zo wordt een container ontvochtigd

De omstandigheden waaronder vocht in de container een serieus probleem wordt en grote schade aan de lading kan veroorzaken, zijn zeer verschillend. Om die reden is het belangrijk om eerst de exacte behoefte aan tegenmaatregelen vast te stellen, om vervolgens zo doelgericht en effectief mogelijk tegen condenswater op te kunnen treden.

ThoMar processtappen voor de optimale inzet van droogmiddelen
Analyse
Stap 1: Analyse

Onderzoek naar de exacte behoefte aan tegenmaatregelen

De behoefte aan geschikte tegenmaatregelen tegen de vorming van condensatiewater tijdens het containertransport hangt af van veel verschillende factoren Hierbij spelen veel verschillende aspecten een rol: van de te transporteren waren via de te bezoeken klimaatzones, de containergrootte, het gewicht en het vochtaandeel van de waren tot de gebruikte verpakkingshulpmiddelen, de duur van opslag en het transport, alsook andere parameters. Om die reden kan de individuele behoefte voor een bepaalde toepassingssituatie alleen in samenwerking met experts op het gebied van ontvochtiging van containers worden vastgesteld.

product selectie
Stap 2: Product selectie

Condenswater in containers door droogmiddelen voorkomen

Wij bieden alleen eigen producten tegen condenswater in de container aan, die in Duitsland worden gefabriceerd. Daarbij hechten wij veel belang aan de naleving van de hoogste standaarden op het gebied van productkwaliteit en arbeidsomstandigheden. Voor een optimale werking van het te gebruiken middel voor de ontvochtiging van containers, dienen de omstandigheden in de beladen container in acht te worden genomen. Om die reden trainen we de medewerkers van onze klanten, zodat ze de droogmiddelen voor elke toepassing optimaal kunnen selecteren en gebruiken.

Kennisoverdracht
Stap 3: Kennisoverdracht

Condensatiewater in de container effectief bestrijden

Om de vorming van condensatiewater in de container effectief te kunnen bestrijden, moeten niet alleen de juiste droogmiddelen in de juiste hoeveelheid worden gebruikt. Wij bieden onze klanten een volledig pakket met betrekking tot containerontvochtiging: behoefte-analyse op maat, deskundig advies, doelgerichte productkeuze en intensieve training. Indien gewenst, voeren we tests uit, onderzoeken we het volledige logistieke proces en bieden we praktisch advies ten behoeve van optimaliseringen. Het doel is altijd om 100% effectieve maatregelen te realiseren.

Laat u nu adviseren (in het Duits of Engels)!

Made in Germany: Beproefde kwaliteit uit het hertogdom Lauenburg (bij Hamburg)

ThoMar: Kwaliteit uit het hertogdom Lauenburg (bij Hamburg)
Management ThoMar OHG (v.l.): Thomas Möller, Daniel Schuback, Martin Möller

ThoMar OHG (VOF naar Duits recht) heeft meer dan 20 jaar ervaring in de productie en handel van en met droogmiddelen. Wij produceren onze droogmiddelen uitsluitend op onze standplaats in het hertogdom Lauenburg, voor de poorten van Hamburg. Bij de gebruikte stoffen en het verpakkingsmateriaal nemen we met het oog op de productkwaliteit en de veiligheid van onze werknemers de hoogste standaarden in acht. Direct af fabriek leveren we aan industrie en groothandels door heel Europa. ThoMar OHG is sinds 2012 gecertificeerd volgens ISO-norm 9001 voor ontwikkelen, produceren en verhandelen van droogmiddelzakjes en luchtontvochtigers. In onze B2B-onlineshop zijn droogmiddelen ook in kleinere hoeveelheden te bestellen.

Een selectie tevreden klanten:
Bosch Automotive Logo Audi Logo Liebherr Logo Lufthansa Logo Würth Logistics Logo
 Consulting / Contact